اطلاعات سفارش

{%cf.fields.title%}


مبلغ کل: {%serviceAmount.toLocaleString(3)%} ریال

پیشنهاد پاک نیک البرز جهت محاسبه ساعت کار (کلیک کنید)

در این قسمت نیاز به انتخاب نظافت چی نمیباشد.

انتخاب نظافتچی

جستجوی نام

جستجوی کد

اگر شخص خاصی مدنظرتان نیست خانم را با کد 1 و آقا را با کد 2 انتخاب نمایید.


{% worker.full_name %} - [{%worker.code %}]

در حال فعالیت...

اطلاعات تماس و آدرس

برای ادامه وارد حساب کاربری شوید.

ورود به حساب کاربری

حساب کاربری ندارید ؟

پیش نمایش فاکتور شما


تعداد نظافت چی : {%home.step_1.service_count%}

متراژ : {%home.step_1.service_count%}

استان: {%home.step_3.address.sState%}

شهر: {%home.step_3.address.sCity%}

آدرس: {%home.step_3.address.sAddress%}

نحوه پرداخت : پرداخت محل پرداخت آنلاین پرداخت اعتباری

{%f.item_cleaning.value%}

{%f.list.title%} : {%f.list.count%}

{%f.integer.title%} : {%f.integer.value%}

زمان حضور : {%f.startTime.value%}

ساعت اضافه کاری : {%home.step_1.overtime%}

تاریخ حضور : {%f.startDate.value%}

توضیحات : {%f.description.value%}

لطفا جهت هماهنگی با شرکت تماس بگیرید.

مبلغ اضافه کاری : {%getOverTimeAmount()|currency:"":0%} ریال

مبلغ سرویس : {%(complete || water_jet) ? serviceAmount.toLocaleString(3) : ((homeOrder || reception) && home.step_1.sex == 2) ? amount_pay.toLocaleString(3) : (amount_pay.iAmount * home.step_1.service_count).toLocaleString(3)%} ریال

{%parseInt(home.step_1.service_count)%}

مبلغ قابل پرداخت : {%(complete || water_jet) ? serviceAmount.toLocaleString(3) : ((homeOrder || reception) && home.step_1.sex == 2) ? (amount_pay.iAmount + getOverTimeAmount()).toLocaleString(3) : ((amount_pay.iAmount * home.step_1.service_count) + getOverTimeAmount()).toLocaleString(3)%} ریالسفارش شما با موفقیت ثبت شد.


بازگشت به پروفایل

متخصصان حرفه‌ای به دقت انتخاب شدند تا آسودگی را برای شما به ارمغان ‌آورد

انتخاب محل سرویس

ابتدا لازم است مکانی را که در آن به خدمات نظافت نیاز دارید تعیین نمایید. امکان مکان‌یابی از طریق اپلیکیشن نیز وجود دارد

در کوتاه‌ترین زمان در محل شما

ابتدا لازم است مکانی را که در آن به خدمات نظافت نیاز دارید تعیین نمایید. امکان مکان‌یابی از طریق اپلیکیشن نیز وجود دارد

استفاده از مواد مرغوب در کارواش

ابتدا لازم است مکانی را که در آن به خدمات نظافت نیاز دارید تعیین نمایید. امکان مکان‌یابی از طریق اپلیکیشن نیز وجود دارد

متخصصان حرفه‌ای به دقت انتخاب شدند تا آسودگی را برای شما به ارمغان ‌آورد