متخصصان حرفه‌ای به دقت انتخاب شدند تا آسودگی را برای شما به ارمغان ‌آورد

انتخاب محل سرویس

ابتدا مکانی را که در آن به خدمات نظافت نیاز دارید تعیین نمایید. امکان مکان‌یابی از طریق نقشه نیز وجود دارد

انتخاب نوع سرویس

به چه خدمات نظافتی در محل سکونت، محل کار یا خود نیاز دارید؟ پاک نیک البرز همیشه در کنار شماست

تعیین تاریخ سرویس

پرداخت هزینه پس از رضایت مشتری در محل یه صورت نقد ، دستگاه کارتخوان و یا صورت آنلاین پرداخت خواهد شد.